AŞPA Almaniya və Fransanın əlində oyuncaqdır

image-aspa14backend

İndiyə qədər ədalətdən ,insan hüquqlarından danışanbəzi dırnaq arası ölkələr indi bizim bərqərar etdiyimizinsan hüquqlarının ədalətin üstünə kölgə salmağaçalışır. Halbuki həyatlarında hüququn olduğunudərk etməyi bacarmiyiblar . Hansı hüquqdan danışabilərlər ki?! Torpaqlarımizin işğalına göz yumduqlari ,o qədər günahsız vətəndaşların soyqırımlara məruzqaldığı , öz dədə– baba torpaqlarindan didərgindüşdüyü, torpaqlarımizin qanunsuz şəkildəistismarınında gözlərini yumub, heç bir addımatmadiqlari hüquq normaları?! . Hər bir hüququ,ədalətiöz gücümüzlə bərqərar etdik . İndi gəlib dırnaq arasıhüquq təmsilçiləri kölgə salmağa çalışır. ÜmumiyyətləAŞPA- nin rolu nədən ibarətdir?! Öz öhdəsinə düşənvəzifələri yerinə yetirmək əvəzinə başqalarının işinəqarışır. İstər Qarabağda baş verən qanunsuzluqlarda,istər Ukraynada baş verən hadisələrdə  heç birindəqanuni şəkildə həllinə çalışmadı. Daha da münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olan yersizbəyanatlar verdi .

İndi AŞPA Almaniya Fransanın əlində biroyuncağa çevrilən lazımsız bir oyuncaqdir . Bəllidir ki, Fransa bizim uğurumuzla barışa bilmir . Qanununnecə işlədiyini bilməyən dövlətlər qanundan, ədalətdənnecə danışa bilər?!

İstər Almaniya istərsə Fransanın erməni yönümlüqüvvələri heç vaxt bizim qurduğumuz ədalətin üstünəkölgə sala bilməz . Ona görə bütün etdikləri səylərmənasızdır. Bütün etdikləri ilə əslində dağılmaqdaolan zavallı Ermənilərin məhvinə səbəb ola bilər. Guya indi zavallı Ermənilərin qanunsuzluqlarininüstünü ört basdır etməklə xeyr vermiş olacaqlar . Halbuki bu onların  qanunsuz qurumu olan Ermənilərinsonu demək olar. Ermenilərin varlığı, yoxluğu bizimüçün maraqlı deyil. Zatən onlar bizim üçün yox kimidir. Bizə qarşı yinki AŞPA heç bir digər qanunsuzqurumlar heç bir təzyiq göstərə bilməz . Biz ədalətin , hüququn rəmzi olan bir ölkəyik . Nəyin hüquqi nəyinqanunsuz olduğunu çox yaxşı bilirik .

Azərbaycan Dillər Universiteti

Şəlalə Hüseynova

Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki