Ümumbəşəri dəyərləri, habelə sülhü və tolerantlığı tərənnüm edən bayram

Ümumbəşəri dəyərləri, habelə sülhü və tolerantlığı tərənnüm edən bayrambackend

Novruz bayramı Azərbaycan xalqının çoxçalarlıincəsənətin güzgüsüdür, habelə milli mədəniyyətimizdəsülh, mehriban qonşuluq tolerantlıq kimi ümumbəşəridəyərlərə sadiqliyinin tarixi təcəssümüdür. Milli ruhumuzu yaddaşımızı bütün zənginliyi ilə özündə əks etdirənNovruz xalqımızın mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərləriniözündə əks etdirən, dünyaya tanıtdıran qədim elbayramıdır. Xalqımızın mənəvi dünyasını, milli düşüncətərzini, məfkurəsini, qədim mifik görüşlərini, folklorunu, milli varlığını bütün zənginliyi ilə özündə ifadə edənNovruz bayramı Azərbaycanda hər il möhtəşəm şəkildəqeyd edilir. Novruz hələ qədim zamanlardan xalqımıztərəfindən yüksək səviyyədə qeyd olunmuş, təbiətinoyanışı ilə ürəklərdə saf niyyətlərin, xoş arzularınyarandığı bayram, insanla təbiətin bütövləşməsi, harmoniyası sayılmışdır. Əsrlərin sınağından çıxmışmənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadanNovruz insanlar arasında birlik mehribanlığınmöhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə mərhəmət diqqətgöstərməsi kimi sağlam təməllər yaratmışdır. Tarix boyuzəhmət halallıqla yaşayan xalqımız Novruzun gəlişiniruzi-bərəkət qapısının açılması kimi intizarla gözləmiş, bütün cismi ruhu ilə onun həsrətində olmuşdur.

Tarix boyu heç bir qüvvə Novruz bayramını insanlarımızınqəlbindən çıxara bilməmişdir. Azərbaycan xalqı ötənəsrlərin bütün ağır sınaqları içində milli bayramlarını, o cümlədən Novruz adət ənənələrini qorumuş, onuəsrlərin sınağından keçirərək bu günümüzə qədərlayiqincə yaşatmışdır.

Novruzun təntənəli milli bayram kimi qeyd edilməsiAzərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin xalqımıza verdiyibəhrələrdən biridir. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevinrəhbərliyi sayəsində tarixi kökümüzə qayıdışın təzahürü, mədəniyyətimizin zəngin xəzinəsi olan Novruz bayramıson illər təqvimimizə Azərbaycan  Respublikasının rəsmibayramlarından biri kimi həmişəlik düşmüşdür.

Murad Bayramov,

Nəsimi rayon könüllüsü

 

Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90